Uddannelsesudvalget

Formand

Charlotte Green

 

PKL/PUF lektorer

Dea Kehler

Marc Ludwig

Mats Lindberg

Gerhard Tiwald

 

YDAM

Katrine Baldus Nielsen

 

Øvrige medlemmer

Marie-Laure Bouchy Jacobsen

Nanna Kjærskov

Sandra Langsted

Sune Laugesen

Anne Marie Høeg Hansen

Jan Vork

Mette Haugaard Haldrup

Lasse Paludan Bentsen

Birgit Falck Riecke

 

Kommisorium og kontakt

Kommisorium for DASEM uddannelsesudvalg 2019-01-19

Udvalget kan kontaktes på: uddannelse@dasem.dk

Udvalget står for revidering og opdatering af uddannelsespolitik samt målbeskrivelse