Indmeldelse

Bliv medlem

Medlemskab af DASEM håndteres gennem Lægeforeningens medlemsadministration
For at være medlem skal du være læge. Det årlige medlemskontingent er 700 kr.

Du melder dig ind på:

https://minside.laeger.dk/

Er du ikke medlem af lægeforeningen?

Der er ingen krav om medlemskab i Lægeforeningen ift. indmeldelser i de videnskabelige selskaber. 

Her skal i stedet benyttes følgende medlemsblanket

For yngre læger i akutmedicin:

Samtidigt medlemsskab i Yngre Danske Akutmedicinere (YDAM) udløser rabat sv.t. kontingentet i YDAM på 200 kr således at det totale kontingent bliver 700 kr.

Indmeldelse i YDAM sker ligeledes via

https://minside.laeger.dk/