Bestyrelsen

Som vedtaget på Generalforsamlingen d. 28.04.2023 og efterfølgende konstituering ser bestyrelsens sammensætning således ud:

Formand

Henrik Ømark

næstformand

Mads Bruusgaard-Mouritsen

kasserer

Charlotte green

Sekretær og Ydam repræsentant

Laura Berg
Sandra Nima Langsted
Christian Skjærbæk
Halfdan Lauridsen
Anh-Nhi Thi Huynh
DEA KEHLERS
Ulf hørlyk
Nadia brinkmann momme

YDAM repræsentant

Frederik pors klinting

Administrativ medarbejder

Anne-Sofie Pii

Selskabets korrespondance og løbende opdatering af hjemmesiden håndteres af selskabets administrative medarbejder Anne-Sofie Pii. Brevpost kan sendes til selskabets adresse:

c/o Fælles AkutModtagelse

att.: Sekr. Anne-Sofie Pii

Kløvervænget 25 C, Indgang 63-65, 5000 Odense C, Danmark