Medlemsskab

Bliv medlem

Medlemskab af DASEM håndteres gennem LVS.
For at være medlem skal du være læge. Det årlige medlemskontingent er 700 kr.

Du melder dig ind på:

https://minside.laeger.dk/

For yngre læger i akutmedicin:

Samtidigt medlemsskab i Yngre Danske Akutmedicinere (YDAM) udløser rabat sv.t. kontingentet i YDAM på 200 kr således at det totale kontingent bliver 700 kr.

Indmeldelse i YDAM sker ligeledes via

https://minside.laeger.dk/

Download vores velkomstfolder her