Faglig profil

Den faglige profil for specialet Akutmedicin er udmeldt d. 28.06.2019 af Danske Regioner efter indstilling af Dansk Selskab for Akutmedicin.

Nyeste version af den faglige profil findes her