Generalforsamling

DASEM stiler efter at holde den ordinære generalforsamling i årets andet kvartal.
Alle medlemmer vil blive indkaldt via nyhedsbrev samt annoncering her på siden.

DASEMs Generalforsamling finder sted i forbindelse med DASEMs årsmøde.

Deltagelse i generalforsamlingen er åben for alle medlemmer og uden tilmelding.
Deltagelse i de øvrige dele af årsmødet er kun efter tilmelding og betaling af deltagergebyr.
Dagsordenen for generalforsamlingen følger selskabets vedtægter

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Beretning fra udvalg.
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  5. Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne.
  6. Vedtagelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.
  7. Valg af formand og øvrige bestyrelse samt 3 suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt.


Alle opfordres til at stille op til bestyrelsen.

Hvis du vil vide mere om arbejdet i bestyrelsen eller har forslag til bearbejdning så send en mail til kontakt@dasem.dk.

 

Tidligere generalforsamlinger