Holdningspapir og anbefalinger – Akutmedicin i Danmark

Dette holdningspapir har til formål at beskrive DASEMs holdning, vision og anbefalinger med hensyn til, hvad akutmedicin er – og ikke er, og hvad specialet kan bidrage med i de kommende år, hvor sundhedsvæsenet står over for en omfattende reorganisering.

Læs holdningspapiret her:

Tidligere anbefalinger kan læses her:

Anbefalinger fra DASEM – Januar 2023

DASEM TrygRapport 2016