Kurser i Akutmedicin

 

Akutmedicin indbefatter en række kurser, hvor enkelte er placeret i introuddannelsen og de fleste er placeret i hoveduddannelsen.

 

Kurser i introuddannelsen

Obligatoriske kurser

Obligatorisk kursus i vejledning for introduktionslæger tilmeldes regionalt:

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syd

Region Nord

 

Andre kurser

Langt de fleste introduktionslæger i akutmedicin vil få tilbudt at deltage i kurset Emergency Medicine Core Competencies som en del af deres introduktionsuddannelsen.

Kurset indbefatter en lang række kerneområder af akutmedicin, både inden for diagnostik, behandling, resuscitation og proceduretræning. Der kan læses yderligere om kurset hos Lund Center for Emergency Medicine.

 

Kurser i hoveduddannelsen

Specialespeciifkke

Hoveduddannelsen i akutmedicin indbefatter 10 specialespecifikke (obligatoriske) kurser. Kursusrækken omfatter:

  1. Hjertelungeredningskursus (ALS) (2 dage)
  2. Kursus i Akutmedicinsk Ultralyd (3 dage)
  3. Traumekursus for akutlæger (3 dage)
  4. Kursus om Akut Pædiatri (3 dage)
  5. Kursus om ABCDE (5 dage)
  6. Kursus om Symptomer (5 dage)
  7. Akut radiologi for akutlæger (1 dag)
  8. Akutte kirurgiske tilstande og deres stabiliserende behandling (4 dage)
  9. Flowmasterkursus og rationel beslutningsteori (2 dage)
  10. Katastrofemedicin og transport for akutlæger (2 dage)

 

Ud over kursusdagene kan der i de enkelte kurser forekomme mindre eller større grad af enten forberedelse forud for kurset, samt efterfølgende certificering.

Datoer for planlagte kurser kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Forskningstræning

Beskrivelse af den obligatoriske forskningstræning i Akutmedicin forefindes på hjemmesiden for Lægelig Videreuddannelsen i Region Syd (Nationalt kursus).

 

Sundhedsvæsnets Organisation og Ledelse (SOL) kurser

Generelle oligatoriske kurser i hoveduddannelsen.

SOL 1 og 3 tilmeldes via videreuddannelsesregionernes hjemmesider:

Region Øst

Region Syd

Region Nord

SOL-2 kurser tilmeldes via Sundhedsstyrelsens hjemmeside.