Dansk selskab for

akutmedicin

Se alle nyheder

OM dasem

Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) blev oprettet i 2006, før planerne for de fremtidige akutafdelinger blev ført ud i livet. Først i 2017 blev Akutmedicin et selvstændigt lægeligt speciale i Danmark.

DASEM har deltaget aktivt i det meget omfattende fagpolitiske arbejde at etablere specialet og har udarbejdet målbeskrivelsen for uddannelsen til de kommende speciallæger, således at uddannelsen kan måle sig på internationalt niveau. Vigtige emner som organisation af akutsygehuset, sikkert patientflow, samarbejde med andre aktører og arbejdsmiljøet på akutmodtagelserne, er andre store indsatser DASEM løbende arbejder med, for at løfte niveauet på akutområdet.

Kvaliteten i behandlingen skal sikres. Dansk Selskab for Akutmedicin er et forum for udveksling af viden og erfaringer. Vi arbejder aktivt for at fremme forskning, udvikling og undervisning indenfor akutmedicin i Danmark.

Kalenderen

Array
DASEM Årsmøde 2024

Dansk Selskab for Akutmedicin og Yngre Danske Akutmedicinere afholder årsmøde 17.-18. april 2024 på Comwell Kolding. Som altid er der…

Harvard Medical Faculty Physicians, Dept of Emergency Medicine CME Courses

I foråret 2024 kommer Harvard Medical Faculty Physicians, Dept of Emergency Medicine CME Courses til Danmark i et samarbejde med…

Akutmedicinsk Forskningsseminar 2024