Specialuddannelse i Akutsygepleje

Sundhedsstyrelsen har for nyligt publiceret et udkast vedrørende en ny specialuddannelse i Akutsygepleje. Den kommende uddannelse har længe været et stort ønske fra DASEMs side, da akutsygeplejerskerne i de danske akutafdelinger er en vigtig samarbejdspartner for specialet. I DASEM er vi sikre på at et løft på området vil medføre øget kvalitet i akutafdelingerne efterhånden som flere af vores sygepleje kolleger bliver opkvalifceret.

Yderligere kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2022/Akutsygepleje