Pressemeddelelse: Akutmedicinerne har fire forslag til at lette trykket på akutmodtagelserne

DASEM har fire forslag til at lette trykket på akutmodtagelserne

 

”Gennem de seneste uger har presset på landets akutmodtagelser trukket overskrifter i pressen. Det bekymrer naturligvis også os som repræsenterer akutmedicinerne, de læger, der er ansat i akutmodtagelserne.” sådan starter formand for Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) Henrik Ømark og fortsætter: ”I selskabet er vi optaget af både vores medlemmers arbejdsvilkår, men naturligvis også de rammer, som afdelingerne og dermed patienterne har. Derfor vil vi gerne pege på de største udfordringer, og give fire anbefalinger, der vil gøre akutmodtagelserne langt mere robuste overfor presset.”

Akutmodtagelsernes aktuelle problem flere steder i landet lige nu hedder ”Crowding”. Det er kort sagt en tilstand, hvor der ligger for mange patienter på een gang, der ikke kan komme til videre behandling, men ”strander” i overfyldte akutmodtagelser. Problemet kan løses ved fire ting, der har brug for at blive sat i gang:

  1. Der skal oprettes meget bedre mulighed for at kunne henvise patienter, med ikke helt så akutte problemer, til en tid i sygehusenes ambulatorier fx dagen efter. På den måde vil patienter, der ikke har brug for helt akut behandling ikke skulle ses i akutmodtagelserne og presset vil blive lettet.
  2. Der skal uddannes og ansættes flere akutmedicinske speciallæger og akutsygeplejersker til akutmodtagelserne, så behandlingen bliver mere effektiv og uden unødig ventetid for patienterne. Alle undersøgelser fra udlandet har vist, at det er det mest rationelle.
  3. Sygeplejemanglen i sygehusenes sengeafsnit skal afhjælpes, så patienter, der har brug for videre behandling kan overflyttes, så snart de er klar, frem for at vente timer til døgn i akutmodtagelsen og dermed spærre for andre patienter.
  4. Der skal etableres en større ensartethed i organiseringen af de danske akutafdelinger, hvor akutlæger og akutsygeplejersker er første led i patientforløbskæden.

 

”Det er vores opfattelse, at det største problem for akutmodtagelserne er crowding. Vejen til at løse det er kendt, og derfor skal der handling til, så vi får løftet på de fire områder, så hurtigt som overhovedet muligt. De problemer, vi ser nu, er kun en forløber for de kommende år, hvor antallet af ældre og multisyge stiger drastisk. Den udvikling skal vi tage alvorligt og løfte opgaven med bedre og mere effektive modtagelser allerede nu” siger Henrik Ømark

De foreløbige anbefalinger kan læses under Hvidbog og anbefalinger.

Nærmere oplysninger kan fås ved kontakt til Henrik Ømark 29880610