Hvidbog

DASEMs anbefalingger til den akutte sundhedsindsats

Den aktuelle situation omkring de danske akutmodtagelser kræver handling. DASEM har udformet nogle foreløbige anbefalinger til håndtering af den aktuelle situation i akutmodtagelserne, og herved modarbejde og håndtere crowding og arbejdsbelastning for personale og patienter.

Læs anbefalingerne her:

Anbefalinger fra DASEM – Januar 2023

Akutmedicinsk hvidbog

Dansk Selskab for Akutmedicin udarbejder løbende en hvidbog med henblik på den fremtidige organisering og udvikling af det akutmedicinske speciale. Hvidbogens arbejdsgruppe sammensættes af bestyrelsen når det vurderes relevant med opdatering af denne.

Tidligere hvidbog er Trygrapporten udgivet i 2016. 

Trygrapporten blev udfærdiget efter projektstøtte fra Trygfonden og gennemgår det faglige grundlag for det akutmedicinske speciale i Danmark.  

DASEM TrygRapport 2016