Hvidbog

Akutmedicinsk hvidbog

Dansk Selskab for Akutmedicin udarbejder løbende en hvidbog med henblik på den fremtidige organisering og udvikling af det akutmedicinske speciale. Hvidbogens arbejdsgruppe sammensættes af bestyrelsen når det vurderes relevant med opdatering af denne.

Tidligere hvidbog er Trygrapporten udgives i 2016, som kan læses her. Trygrapporten blev udfærdiget efter projektstøtte fra Trygfonden og gennemgår det faglige grundlag for det akutmedicinske speciale i Danmark.