Indkaldelse til DASEMs generalforsamling 2023

Kære DASEM medlem

Hermed indkaldes til DASEMs ordinære generalforsamling d. 28. april 2023.

Indkaldelse til DASEM GF 2023

Årsrapport DASEM 2023

Vedtægtsændrings forlsag DASEM GF 2023

Valgoplæg DASEM GF 2023

 

Bestyrelsen modtager indtil d. 14/4-23 forslag til eventuelle vedtægtsændringer eller yderligere punkter til drøftelse på dagsordenen.
Ønsker man at opstille til bestyrelsen og præsentere valgoplæg, kan dette ligeledes indsendes inden førnævnte dato, så vil bestyrelsen sørge for at dette bliver sendt ud med den endelige dagsorden.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Akutmedicin