Forskningspuljen for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Kære DASEM medlem.

Fondspuljen for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning uddeler fondsmidler til projekter med involvering af dem præhospitale indsats.

Der gives støtte til projekter, der falder indenfor det tidsmæssige forløb fra 112-alamering, til patienten udskrives fra hospitalet, primært i relation til akutlægehelikopternes indsats og sekundært for det præhospitale område. Formålet med puljen er at støtte forskning, der kan føre til nye og bedre diagnostiske metoder og behandlinger, bedre og mere sammenhængende og tidsoptimale patientforløb, færre komplikationer, samt større patienttilfredshed og belyse en evt. samfundsøkonomisk betydning ved at undersøge optimeret ressourceudnyttelse.

Der er årligt 1.200.000 kr. til uddeling med ansøgningsfrist 1. marts og hvis der er flere midler i puljen, også den 1. september. Der kan læses mere om puljen på helikopterordningens hjemmeside: www.akutlaegehelikopter.dk