Dea Kehler valgt som medlem af LVS bestyrelse

Dea Kehler, Cheflæge i Akutafdelingen hos Regionshospitalet Gødstrup og Bestyrelsesmedlem i DASEM er blevet valgt ind i bestyrelsen for LVS (Lægevidenskabelige Selskaber).

Vi er i DASEM overordnetligt glade for at Dea har fået muligheden for at komme helt ind i maskineriet på området og glæder os til det arbejde hun kan bidrage med, ikke kun for akutmedicin, men for en samlet lægevidenskabelig stand på nationalt plan.

Se mere om dette på LVS hjemmeside:
https://selskaberne.dk/artikler/nyhed/cheflaege-fra-goedstrup-valgt-til-bestyrelsen-laegevidenskabelige-selskaber