DASEMs formand blandt de 100 mest magtfulde i sundhedsvæsenet

Formand Henrik Ømark i fint selskab

Formand for Dansk Selskab for Akutmedicin, Henrik Ømark, er af Dagens Medicins Magtpanel blevet udkåret blandt de 100 mest magtfulde i det danske sundhedsvæsen.

På toppen af listen findes navne på sværvægtere som Mette Frederiksen, Søren Brostrøm og Magnus Heunicke samt Lægeforeningens formand Camilla Ratchke og direktør for SSI Henrik Ullum.

Med en 97. plads ud af 100 kan der synes langt til toppen, men selskabets formand er den ene blandt kun to repræsentanter fra specialeselskaberne, sammen med Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin.

Udnævnelsen understreger tyngden af den rolle det akutmedicinske speciale kommer til at bære i det fremtidige sundhedsvæsen og allerede nu begynder at udfylde.

Det akutmedicinske speciale rummer potentialet for at løse mange af udfordringerne sundhedsvæsenet aktuelt står overfor og som i fremtiden blot vil vokse sig større. En voksende befolkning af ældre og komorbide patienter i et sundhedsvæsen med stigende udgifter til ting som personlig medicin, avanceret teknologi og stigende krav til rettidig og korrekt diagnostik og behandling fordrer et behov for korrekt visitation af patienter med behov for indlæggelse og opstart af relevant indledende behandling og henvisning til ambulante ydelser eller primær sektor for de patienter der ikke har behov for indlæggelse. Altsammen med velafvejet brug af diagnostik og effektiv og evidensbaseret livreddende stabilisering af akut dårlige patienter. Altså, akutmedicinerens kernekompetencer.

Kåringen af sundhedsvæsenets mest magtfulde foregår ifølge Dagens Medicin udfra seks parametre:

 • Formel position (vægter 18 pct.)
  I hvor høj grad giver personens stilling ­mulighed for at præge ­sundhedssektoren?
 • Egen indsats (18 pct.)
  Hvor hårdt arbejder personen på at sikre sig selv og sin ­organisation indflydelse?
 • Faglig dygtighed (14 pct.)
  Hvor dygtig er personen til sit fag?
 • Personligt netværk (15 pct.)
  Hvor stort er personens netværk, som ­vedkommende kan bruge i sit arbejde.
 • Gennemslagskraft i offentligheden (16 pct.)
  Hvor nemt har personen ved at trænge igennem i debatten og i medierne?
 • Samlet vurdering (20 pct.)
  En overordnet, samlet vurdering af de fem foregående ­faktorer.

DASEM har i det forgangne år og under Henrik Ømarks formandsskab været særligt opmærksom på at opbygge en stærk tilstedeværelse både bag kulisserne på den politiske scene samt i medierne og især emnerne arbejdsmiljø, tilstrækkelig uddannelse af akutmedicinere samt den store byrde akutafdelingerne har båret under coronakrisen har været i fokus. Desuden arbejder DASEM på at bygge en stærk social medie tilstedeværelse og har i samarbejde med Yngre Danske Akutmedicinere startet en kampagne med henblik på at profilere og rekruttere til specialet blandt yngre læger.

DASEM står overfor en fremtid som et af Danmarks største specialeselskaber og er til fulde klar over det potentiale som specialet akutmedicin bærer, men er samtidig akut opmærksomme på behovet for at uddanne tilstrækkeligt med speciallæger i akutmedicin for indenfor en overskuelig årrække at kunne sikre tilstedeværelse af akutmedicinske speciallæger i alle landets akutafdelinger, døgnet rundt, hele året. Tilstedeværelsen af akutmedicinske speciallæger i døgnbemanding, de fleste steder dobbeltbemandede i nattevagterne ses af DASEM som afgørende for at sikre at landets borgere tilbydes den absolut bedste behandling for enhver akut udviklet tilstand til ethvert tidspunkt, uafhængigt af geografi.

Ovenstående tabeller er baseret på DASEMs beregninger og fremskrivninger af udviklingen i antal færdiguddannede speciallæger indenfor akutmedicin og illustrerer den store diskrepans imellem de foreslåede 35 stillinger og DASEMs vurderede behov

DASEMs fremskrivninger forudsiger en akut og vedvarende mangel på speciallæger i akutmedicin langt udover år 2031 ved udgangspunkt i den nuværende dimensionering af specialet med 35 årlige hoveduddannelsesstillinger på nationalt plan.

70% af arbejdstiden i det akutmedicinske speciale foregår udenfor normal arbejdstid. For at ovenstående bemanding kan lade sig gøre på landets 21 akutafdelinger kræves der altså minimum 500-600 uddannede speciallæger i akutmedicin. Med udgangspunkt i den aktuelle normering af specialet med 35 årlige hoveduddannelsesstillinger på nationalt plan vil dette først opnås langt inde i det næste årti. Dette er uacceptabelt for borgerne, for akutafdelingerne og for landets fremtidige akutmedicinere.

DASEM foreslår derfor en opnormering af specialets dimensionering til 70 årlige hoveduddannelsesstllinger de næste 5 år for at indhente den akutte mangel på speciallæger som specialet står overfor når mange af de merituddannede speciallæger om få år begynder at gå på pension.

DASEM og selskabets formand er taknemmelige for kåringen blandt de 100 mest magtfulde i sundhedsvæsenet og lover medlemmerne at det fremtidige arbejde vil blive sat på at opnå yderligere indflydelse med henblik på at sikre at det højeste niveau af akutmedicinsk kompetence tilbydes til enhver patient med akut behov, til ethvert tidspunkt, på ethvert sted i landet under bæredygtige forhold for specialets læger.

Links