Belastning af danske akutafdelinger

 

Kære DASEM medlem

De danske akutafdelinger har været belastet længe og aktuelt er der en rivende debat i medierne, som næppe er gået jeres næse forbi.

Vi vil i DASEM gerne gøre opmærksom på, at bestyrelsen arbejder aktivt og på højtryk med håndtering af området, og der vil snarligt kommer yderligere udmelding fra selskabet vedrørende problematikkerne.
Vi vælger at bruge lidt ekstra tid for at kunne præsentere gennemarbejdet materiale og løsninger og vi oplever allerede nu at man er lydhøre for vores ideer og løsninger og også på helt centralt hold.

Hvis i har behov for sparring med os, eller støtte til problematikker vedrørende dette eller andre områder i det akutmedicinske felt, er i altid velkomne til at kontakte os.