Arbejdsmiljø Symposium 2022

YDAM og DASEM inviterer d. 29/10-22 kl. 10-16 på Odense Universitetshospital til arbejdsmiljø symposium.

Vi har brug for jeres input, gode ideer og debat iver til at fremme det fremtidige arbejdsmiljø og kommende overenskomst for akutafdelingerne.

Til symposiet vil det bl.a. være muligt at debattere med Yngre Lægers Formand Helga Schultz.

Foreløbigt program:

  • Velkommen til og YDAM’s og DASEM’s arbejde med arbejdsmiljøet (15–30 min)
  • Arbejdsmiljø/overenskomst i andre lande f.eks. Canada, Sverige og Aus inkl. set-up i akutafd. (60 min)
  • 15 minutters pause
  • Gruppearb. – hvilke dele giver det mening at trække ind i danske forhold? (60 min)
  • 45 minutters frokost/lang pause
  • Yngre Lægers arbejde med arbejdsmiljø i akutafdelingen v/ Helga Schulz (45 min)
  • 15 minutters pause
  • Gruppearb. – hvad kan lade sig gøre ift. overenskomst/ hvad skal med videre? (60 min)
  • Opsamling og videre plan (30 min)

Tilmeld dig via linket her: https://podio.com/webforms/27730460/2160246