Akutlægehelikopterens forskningspulje – ansøgningsfrist 1. september 2023

Den 1. september 2023 er der ansøgningsfrist til Akutlægehelikopterens forskningspulje, hvor der kan ansøges om midler til forskningsprojekter indenfor det præhospitale område, primært i relation til akutlægehelikopternes indsats.

Alle, der er kvalificerede til at udføre forskningsprojekter, kan ansøge om midler, dog skal projektansøgeren eller mindst ét medlem af projektgruppen være ansat i en af de fem regioner.

Det er forskningsudvalget for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning, der træffer beslutning om tildeling af midler blandt de indkomne ansøgninger. Alle fem regioner er repræsenteret i udvalget. Der er årligt 1.200.000 kr. til uddeling til forskningsprojekter.

Læs mere om puljen på helikopterordningens hjemmeside: www.akutlaegehelikopter.dk

 

Fotograf Line Bloch Klostergaard