Akutlægehelikopterens forskningspulje – ansøgningsfrist 1. marts 2024

Den 1. marts 2024 er der frist for ansøgninger til Akutlægehelikopterens forskningspulje, hvor der kan ansøges om midler til forskningsprojekter indenfor det præhospitale område, primært i relation til akutlægehelikopternes indsats.
 
Alle, der er kvalificerede til at udføre forskningsprojekter, kan ansøge om midler, dog skal projektansøgeren, eller mindst ét medlem af projektgruppen være ansat i en af de fem regioner.
 
Det er forskningsudvalget for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning, der træffer beslutning om tildeling af midler blandt de indkomne ansøgninger. Alle fem regioner er repræsenteret i udvalget. Der er årligt 1.200.000 kr. til uddeling til præhospitale forskningsprojekter.
 
Læs mere om puljen på helikopterordningens hjemmeside: www.akutlaegehelikopter.dk

 

 

Foto: Line Bloch Klostergaard