Uddannelse

Målbeskrivelse for speciallægeuddanelse i akutmedicin

Målbeskrivelse-for-akutmedicin

Hent den endelige version af målbeskrivelsen som PDF
Som bidrag til debatten om indførelse af et speciale i akutmedicin, besluttede DASEM’s bestyrelse i efteråret 2015 at udarbejde et udkast til en målbeskrivelse for en speciallægeuddannelse i akutmedicin. Udkastet til målbeskrivelsen er udarbejdet af DASEM’s uddannelsesudvalg i perioden fra oktober 2015 til februar 2016 og godkendt af DASEMs bestyrelse marts 2016.

Opbygning og indhold i en dansk speciallægeuddannelse i akutmedicin er opbygget efter Sundhedsstyrelsens skabelon for målbeskrivelser og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen (vejledning 9005 af 1/1 2012). Målbeskrivelsen er i lighed med målbeskrivelsen for fagområdet baseret på det europæiske curriculum og tilpasset danske forhold.

I forbindelse med arbejdet under Sundhedsstyrelsen 2016/2017, har bestyrelsen udformet en Målbeskrivelse version 2. Målbeskrivelsen indeholder, efter arbejdsgruppens ønske, mere operationel kompetencebeskrivelse og en tydeligere opdeling i videns- og færdighedskompetencer jf. Blooms taksonomi.

Hent 2. version af målbeskrivelsen som PDF
Hent 1. version af målbeskrivelsen som PDF


Kompetancekort for introduktionsuddannelsen

Kompetancekortene er fortsat underrevidering, så nedenstående skal ses som en næsten færdig udgave. Kompetancekortenes færdigudformelse vil vi underrette om via vores nyhedsbrev. Tilmeld dig dette nederst på siden.

AkutmedicinIntroKompetencekort-mar18

Hent introkompetancekortene som PDF


Logbøger til meritansøgning

Til introuddannelsen

intro-Logbog-akutmedicin

Hent intro-logbogen som PDF

Til hoveduddannelsen

HU-Logbog-akutmedicin

Hent HU-logbogen som PDF


European Board Examination in Emergency Medicine (EBEEM)

Fra http://www.eusem.org/europeanboardexamination

“The European Board Examination in Emergency Medicine (EBEEM) is a two part examination designed to confirm the candidate’s suitability for independent practice as an emergency physician within any country in the European Union. The examination assesses the knowledge, skills and behaviours necessary for the clinical practice of Emergency Medicine at the level of the specialist or consultant engaged in independent practice. This confirms that the successful candidate is able to provide clinical leadership in the emergency department.”

EBEEM blev præsenteret på DASEMs årsmøde 2015:
EBEEM_DASEM_2015

Hent skrivelsen som PDF

Kurser og yderligere information kan findes på www.ebeemcourses.org

 


Fagområde og akutlægens rolle

Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) giver deres bud på akutlægens rolle i Danmark i denne video.
Manuskript med udgangspunkt i LVS’ fagområdebeskrivielse