Uddannelse

Målbeskrivelse for speciallægeuddanelse i akutmedicin

DASEMs udkast

Som bidrag til debatten om indførelse af et speciale i akutmedicin, besluttede DASEM’s bestyrelse i efteråret 2015 at udarbejde et udkast til en målbeskrivelse for en speciallægeuddannelse i akutmedicin.  Udkastet til målbeskrivelse er udarbejdet af DASEM’s uddannelsesudvalg i perioden fra oktober 2015 til februar 2016 og godkendt af DASEMs bestyrelse marts 2016.

Udkastet er DASEM’s forslag til opbygning og indhold i en dansk speciallægeuddannelse i akutmedicin. Udkastet er opbygget efter Sundhedsstyrelsen skabelon for målbeskrivelser og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen (vejledning 9005 af 1/1 2012). Udkastet har til formål at vise, at en speciallægeuddannelse i akutmedicin i Danmark er realistisk, og relativt hurtigt ville kunne iværksættes efter politisk beslutning. Målbeskrivelsen er lighed med målbeskrivelsen for fagområdet baseret på det europæiske curriculum og tilpasset danske forhold.

I forbindelse med arbejdet under Sundhedsstyrelsen 2016/2017, har bestyrelsen udformet en Målbeskrivelse version 2. Målbeskrivelsen indeholder, efter arbejdsgruppens ønske, mere operationel kompetencebeskrivelse og en tydeligere opdeling i videns og færdighedskompetencer jf. Blooms taksonomi.

DASEM er opmærksom på, at det foreliggende dokument i sin nuværende form fortsat skal betragtes som udkast, og at der skal arbejdes videre efter en evt. beslutning om oprettelse af et speciale.

DASEM_Maalbeskrivelse_akutmedicin_2_2017

Hent 2. version af målbeskrivelsen som PDF
Hent 1. version af målbeskrivelsen som PDF


Kompetencekort

DASEMs udkast

Som tillæg til målbeskrivelsen har DASEM også lavet et generisk kompetancekort til brug for casebaseret diskussion vedrørende kompetencer i akutmedicin.

DASEM_GeneriskKompetencekort_2016

Hent kompetancekortet som PDF


European Board Examination in Emergency Medicine (EBEEM)

Fra http://www.eusem.org/europeanboardexamination

“The European Board Examination in Emergency Medicine (EBEEM) is a two part examination designed to confirm the candidate’s suitability for independent practice as an emergency physician within any country in the European Union. The examination assesses the knowledge, skills and behaviours necessary for the clinical practice of Emergency Medicine at the level of the specialist or consultant engaged in independent practice. This confirms that the successful candidate is able to provide clinical leadership in the emergency department.”

EBEEM blev præsenteret på DASEMs årsmøde 2015:
EBEEM_DASEM_2015

Hent skrivelsen som PDF

Kurser og yderligere information kan findes på www.ebeemcourses.org