Opdaterede kompetence- og kvalifikationskort i intro- og hoveduddannelsen for Akutmedicin

Det seneste års tid har der pågået et arbejde i DASEMs uddannelsesudvalg, hvor kompetence- og kvalifikationskort i intro- og hoveduddannelsen for Akutmedicin er blevet opdateret grundigt.

Kompentecekortene bruges af uddannelseslægerne i akutmedicin gennem deres uddannelsesforløb og er koblet direkte op på de enkelte kompetencemål der findes i målbeskrivelsen.

De nye kompetencekort kan findes på vores sider for Introuddanelsen og Hoveduddannelsen i Akutmedicin.

Vi håber de nye kort vil være mere anvendelige for uddannelseslægerne i deres speciallægeuddannelse.

 

På vegne af

DASEMs uddannelsesudvalg

DASEMs bestyrelse