Nyt nummer af Dansk Tidsskrift for Akutmedicin på gaden

Nyt nummer af Dansk Tidsskrift for Akutmedicin på gaden

Læs en artikel af Torbjørn Shields Thomsen og medforfattere fra Hvidovre Hospital, der har undersøgt om patienternes udtrykte bekymring ved akut indlæggelse (degree of worry) kunne associeres til risikoen for ikke-planlagt genhenvendelse inden for 30 dage. Læs også artikel fra Odense Universitetshospital af Trine Ladegaard og medarbejdere. De har undersøgt muligheden for at forbedre dokumentation af indikation for KAD – anlæggelse ved brug af elektronisk reminder på de kliniske oversigtstavler. 4

En kasuistik af Emma Katrine Metzler og medarbejdere minder os om, at der er andre tidskritiske tilstande end tværsnitssyndrom, cauda equina syndrom og rumperet aortaaneurisme at tænke på, når patienten henvender sig på akutte rygsmerter.

Endelig bringer vi et diagnostisk studie af Afshah Khan Agha og kollegaer fra Sygehus Sønderjylland, som viser at en stor andel af de patienter som diagnosticeres med pneumoni på akutmodtagelsen ikke har et nytilkommet infiltrat på røntgen af thorax. Det skal vi være opmærksomme på, når vi bruger røntgen af thorax i den diagnostiske udredning af pneumoni. Det rejser også det relevante spørgsmål, om det altid er nødvendigt at foretage røntgen af thorax, når diagnosen pneumoni er stillet klinisk?

Læs here nummeret her: https://tidsskrift.dk/akut/issue/view/11236

 

God læselyst og god sommer

Mvh. Redaktionen

Dansk Tidsskrift for Akutmedicin