Dansk selskab for

akutmedicin

Se alle nyheder

OM dasem

Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) blev oprettet i 2006, før planerne for de fremtidige akutafdelinger blev ført ud i livet. Først i 2017 blev Akutmedicin et selvstændigt lægeligt speciale i Danmark.

DASEM har deltaget aktivt i det meget omfattende fagpolitiske arbejde at etablere specialet og har udarbejdet målbeskrivelsen for uddannelsen til de kommende speciallæger, således at uddannelsen kan måle sig på internationalt niveau. Vigtige emner som organisation af akutsygehuset, sikkert patientflow, samarbejde med andre aktører og arbejdsmiljøet på akutmodtagelserne, er andre store indsatser DASEM løbende arbejder med, for at løfte niveauet på akutområdet.

Kvaliteten i behandlingen skal sikres. Dansk Selskab for Akutmedicin er et forum for udveksling af viden og erfaringer. Vi arbejder aktivt for at fremme forskning, udvikling og undervisning indenfor akutmedicin i Danmark.

Kalenderen

Klinisk Toksikologi – Symposium 2023

Giftlinjen på Bispebjerg Hospital afholder Klinisk Toksikologi Symposium 2023 mandag d. 2. Oktober 2023. Se vedlagte invitation: Invitation til Klinisk…

DEMC10

Kære kollega Vi inviterer hermed til Nordeuropas største akutkonference, Danish Emergency Medicine Conference, DEMC 10 den 2. – 3. november…

DASEM Årsmøde 2024

DASEMs årsmøde 2024 traditionen tro   Kom med en et spændende årsmøde med masser af relevante oplæg og debatter om…