Bestyrelsen


Som vedtaget på Generalforsamlingen d. 20.04.2018 og efterfølgende konstituering ser bestyrelsens sammensætning således ud:

 • Formand
  • Christian Skjærbæk
   • kontakt@dasem.dk
 • Bestyrelsesmedlemmer
  • Henrik Ømark, næstformand
  • Matthias Giebner, sekretær
  • Marie-Laure B. Jacobsson, sekretær
  • Charlotte Green
  • Christian Rasmussen
  • Gerhard Tiwald
  • Jakob Lundager Forberg
  • Ulf Grue Hørlyk
 • Suppleanter
  • Emil Iversen
  • Jesper Wamberg
  • Peter Tagmose Thomsen

Møder og referater 2016-2017

Referat af bestyrelsesmøde d. 07.10.17

Referat af bestyrelsesmøde d. 22.08.17

Referat af bestyrelsesmøde d. 13.06.16

Referat af bestyrelsesmøde d. 24.02.16

Referat af bestyrelsesmøde d. 06.01.16