Akutmedicinsk netværksworkshop

Pladserne fordeles først til mølle, med S.U. d. 1/10-2017 Danmarks fire professorer i akutmedicin er gået sammen og har arrangeret en stærk akutmedicinsk workshop. Læs mere om den her

Speciallæger skal have ansvaret på akutmodtagelserne

Ansvaret endte hos den yngre læge i Svendborg-sagen, men står det til formanden for Dansk Selskab for Akutmedicin, sker det ikke igen. Han vil have speciallægerne frem i forreste række. Læse hele artiklen på ugeskriftet.dk

Ministeriet ønskede et speciale

”Hvis patienterne i fremtiden møder speciallæger i akutmedicin, der har viden om de fleste typer af akutte skader og symptomer, og kan sende folk hurtigt videre til de rette specialister, vil det give en tryggere og mere ensartet behandling på landets akutmodtagelser. De kan også tage højde for, hvis du fejler flere ting på en […]

Sundhedsstyrelsen anbefaler et speciale

Efter flere års faglig uenighed skærer Sundhedsstyrelsen igennem og anbefaler, at der etableres et akutmedicinsk speciale. Læs mere her: http://ugeskriftet.dk/nyhed/sundhedsstyrelsen-anbefaler-et-ja-til-et-akutspeciale

Revideret udkast til målbeskrivelse

Som bidrag til debatten om indførelse af et speciale i akutmedicin, besluttede DASEM’s bestyrelse i efteråret 2015 at udarbejde et udkast til en målbeskrivelse for en speciallægeuddannelse i akutmedicin.  Udkastet til målbeskrivelse er udarbejdet af DASEM’s uddannelsesudvalg i perioden fra oktober 2015 til februar 2016 og godkendt af DASEMs bestyrelse marts 2016. I forbindelse med […]

Bestyrelsens beretning – foreningsåret 2016/2017

Et foreningsår er ved at gå på hæld… Siden generalforsamlingen i 2016 har bestyrelsen arbejdet videre med at få indført akutmedicin som speciale. I februar 2016 udgav DASEM rapporten “Det faglige grundlag for et lægeligt speciale i akutmedicin”, og siden er vi blevet indbudt til at tale for Folketingets sundhedsudvalg og efterfølgende daværende Ældre og […]

Abstraktindsendelse til EUSEM-kongressen 2017

Fristen for abstraktindsendelse til EUSEM-kongressen er blevet forlænget til tirsdag d. 2. maj. Glip ikke din chance for at deltage i den europæiske kongres for akutmedicin, der afholdes på Megaron Conference Center i Athen, Grækenland! Se linksene til konferencens hjemmeside nedenfor, hvor du både finder linket til abstraktindsendelse og tilmelding til selve kongressen.

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling 2017

Den årlige generalforsamling afholdes i forbindelse med DASEMs årsmøde fredag d. 28. April kl. 17.00- 19.00 Deltagelse i generalforsamlingen er åben for alle medlemmer og uden tilmelding Deltagelse i de øvrige dele af årsmødet kun efter tilmelding og betaling af deltagergebyr Dagsorden følger selskabets vedtægter Valg af dirigent og referent. Formandens beretning. Beretning fra udvalg. […]

Oplæg til hjertestarterkonference 8. december

Dansk Råd for Genoplivning (DRG), TrygFonden og Rigshospitalet er glade for igen i år at invitere til Hjertestarterkonference, som afholdes torsdag den 8. december 2016 fra kl 13-17 på Rigshospitalet i auditorium 1. Se den vedhæftede invitation. Invitation til at præsentere ny forskning eller projekter Du og din gruppe inviteres hermed til at præsentere resultater fra ny […]