Speciallægeuddannelse i akutmedicin i Danmark

Det danske sundhedsvæsen skal have et lægeligt speciale i akutmedicin, en generalist, der kan håndtere de fleste typer af akutte patienter selv, eller sende dem korrekt videre på sygehuset, hvis det er nødvendigt. Herved bliver Danmark en del af den europæiske tendens.


Dansk Tidsskrift for Akutmedicin

Med en flot og stor donation af Trygfonden til at forbedre vidensdeling på akutområdet, er Dansk Tidsskrift for Akutmedicin blevet stiftet.

Tidsskriftet åbner for submission 12. september 2017 og deadline for submission d. 12. oktober kl. 12.00

Forventet første udgivelse er medio december 2017

Formålet med tidsskriftet er:

  1. at være online open-access platform for vidensdeling på akutområdet
  2. at understøtte den faglige, kulturelle og organisatorisk udvikling på akutområdet

Målgruppen for tidsskriftet er sundhedsprofessionelle med interesse for akutområdet

Artikeltyper der modtages til vurdering

  • Danske resumeer af originalartikler
  • Statusartikler
  • Kvalitet og udviklingsartikler
  • Resume af afhandlinger
  • Kliniske retningslinjer
  • Protokolartikler
  • Case reports

Tidsskriftets manuskriptvejledning kan læses her


Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) giver deres bud på akutlægens rolle i Danmark i denne video.
Manuskript med udgangspunkt i LVS’ fagområdebeskrivelse.


Klik her for at læse historien og baggrunden for selskabets eksistens.
Her kan du læse selskabets vedtægter.