Hvorfor skal jeg indsende min artikel til Dansk Tidsskrift for Akutmedicin?

Formålet med tidsskriftet er vidensdeling på akutområde med ønske om at understøtte den faglige, kulturelle og organisatorisk udvikling på akutområdet.

Som forsker, kliniker og projektleder er det vigtigt at dele vigtige fund internationalt. Vidensdeling lokalt/nationalt med de klinikere,
som arbejder med problemstillingen hver eneste dag, har dog også betydning for udbredelsen og anvendelsen af resultaterne.

Vi opfordrer alle med gode projekter indenfor tidsskriftets fokusområder til at indsende en artikel til tidsskriftet.
Se eksempler på, hvilke artikeltyper der kunne henvende dig til dig nedenfor:

 • Fx. for veletablerede forskere:
  – Danske resumeer af originalartikler
  – Resume af afhandlinger (ph.d./doctor)
 • Fx. for mindre forskningsprojekter og kvalitetsprojekter
  – Statusartikler
  – Kvalitet og udvikling
 • Fx. for kommende/nystartede forskere
  – Protokolartikler
 • Fx. for klinikere
  – Kliniske retningslinjer
  – Case reports

Læs mere om tidsskriftet her


Speciallægeuddannelse i akutmedicin i Danmark


 

Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) giver deres bud på akutlægens rolle i Danmark i denne video.
Manuskript med udgangspunkt i LVS’ fagområdebeskrivelse.


Klik her for at læse historien og baggrunden for selskabets eksistens.
Her kan du læse selskabets vedtægter.