Meritansøgning til speciallægekompetence i akutmedicin

Man kan søge merit efter to forskellige paragraffer i bekendtgørelsen.

  • Hvis du har arbejdet mindst 5 år i en akutafdeling kan du søge direkte efter §21
  • Hvis du ikke har så lang tid i akutafdeling kan du søge efter §20.

Uanset hvilken paragraf, du søger efter, skal man søge gennem et videreuddannelsessekretariat. Du kan finde nærmere information om procedure og regler på hhv.:
www.videreuddannelsen-nord.dk

www.laegeuddannelsen.dk (Øst)

www.videreuddannelsen-syd.dk

De tre sekretariater har lidt forskellig praksis, men du kan kontakte sekretariatet i den region, du kommer fra og høre, hvordan deres model er. Du kan søge frit ved et af sekretariaterne uanset, hvor du bor. Når du får din meritafgørelse kan du bruge den til at søge speciallægeanerkendelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed.


Spandevis af akademikeri

Andet nummer er på gaden og artikeltitlerne lyder:

  • Optimizing Major EmerGency Abdominal surgery OMEGA
  • Digital dagsplan giver øget personaleoverblik og bedre supervision
  • Introduktionsstilling i akutmedicin – foreløbige erfaringer

Du finder hele det nye nummer her

Er det første gang du hører om tidsskriftet? Så kan du læse mere om hvilken størrelse det er her

Læs også første nummer, hvis du ikke allerede har gjort det hvor titlerne bl.a. er:

  • Brugen af venøse blodgasser frem for arterielle blodgasser
  • Innovationsteknikken “de seks hatte”
  • Prævalens af lungeemboli hos synkoperede patienter
  • Telemedicin og præhospital i behandling af den akutte patient

Alle artikler finder du på tidsskriftets hjemmeside

Udskriv endelig også den fulde udgave af nummeret ud og læg den i kaffestuen i din afdeling.

Med anden udgivelsen overgår Dansk Tidsskrift for Akutmedicin nu til løbende udgivelser. Men grundet overgang til nyt it-system er der først muligt at submitte fra d. 3/7-2018.


Så er der endelig konsensus om indholdet i målbeskrivelsen for det nye speciale!

Læs målbeskrivelsen fra Sundhedsstyrelsen, pressemeddelelsen fra Sundhedsministeriet og se hvad Sundhedsstyrelsen skriver om det nye speciale samt omtalen af det nye speciale i Ugeskriftet og Dagens Medicin. Samtidig med målbeskrivelsen har Sundhedsministeriet offentliggjort, overgangsbestemmelserne omkring meritoverførsel i en ny bekendtgørelse om speciallæger.

Nu hvor målbeskrivelsen er på plads bliver næste skridt, at regionerne skal etablere uddannelsesprogrammer, uddannelsesforløb m.m. Det forventes, at de første læger kan starte i introduktionsstillinger i efteråret 2018. Vi glæder os til den fortsatte proces.